SAMOCHÓD I KIEROWCA

OC – Na mocy ustawy, każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji musi wykupić polisę OC.
AC i KR – Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym,obejmuje wyłącznie pojazdy zarejestrowane w RP.
AUTO-SZYBY – to rodzaj ubezpieczenia, które gwarantuje pokrycie kosztów naprawy stłuczonej szyby (bez wpływu na stratę zniżek przy AC). ASSISTANCE – ma zapewnić komfort podczas podróży, gdy dojdzie np. do nieprzewidzianych zdarzeń tj. holowanie pojazdu, brak paliwa, pojazd zastępczy.
NNW – następstwa Nieszczęśliwych Wypadków.

DOM I MIESZKANIE

Posiadamy bardzo atrakcyjne ubezpieczenia domów, mieszkań, budynków gospodarczych i innych nieruchomości. Oferujemy pełen pakiet ubezpieczenia: 1. Od zdarzeń losowych m.in.: grad, huragan, napór śniegu, powódź, pożar, stłuczenie szyb, przepięcie, wybuch, zalanie itd. 2. kradzieży z włamaniem i dewastację. Do każdej polisy może być dołączony pakiet usług assistance, który obejmuje pomoc ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza itp. Zawierając ubezpieczenie domu czy mieszkania można również wykupić odpowiedzialność cywilną.

UBEZPIECZENIE ROLNE

Ubezpieczenia rolne dzieją się na dwie grupy: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników, które związane jest z posiadaniem gospodarstwa rolnego. 2. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych. Rolnik ma prawo do odszkodowania za straty w budynkach spowodowane przez ogień, huragan, opady śniegu, powódź, grad, podtopienia wskutek deszczu nawalnego, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpniecie, lawinę oraz upadek statku powietrznego. Dodatkowo można rozszerzyć polisę o umowy dobrowolne, NNW, ruchomości itp.

PODRÓŻ I WYPOCZYNEK

Wyjeżdżając za granicę, niezależnie od tego, czy udajemy się w celach turystycznych czy służbowych, powinniśmy liczyć się z możliwością nagłego zachorowania czy wypadku. Koszty leczenia za granicą są bardzo wysokie, a duże wydatki czekają nie tylko tych, którzy ciężko zachorują, ale również tych, którzy udadzą się ze zwykłą wizytą do lekarza czy stomatologa. Warto pamiętać, że w wyniku nagłego zachorowania możemy mieć również problem z powrotem do kraju.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Zasadniczym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym zyskanie poczucia bezpieczeństwa. Przy gwałtownie wzrastającym tempie życia zapewnienie sobie komfortu psychicznego jest dość istotną sprawą. Można to uczynić niewielkim nakładem finansowym przez wykupienie polisy na życie. Są różne rodzaje ubezpieczeń na życie.

FIRMA I PRACOWNICY

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i użytkowane w związku z prowadzoną działalnością, np.:budynki/lokale i budowle, środki trwałe, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników,
wartości pieniężne oraz ubezpieczenia Flotowe, ubezpieczenia OC działalności, ubezpieczenia grupowe.